V.League 2

16:30 28/09/2022

Cong An Nhan Dan
1 - 3
HT
TTBD Phu Dong

DIỄN BIẾN

  • Vu Tien·Long

Đội hình

Đội nhà

Đội khách

Trọng tài