V.League 2 | TTBD Phu Dong vs Huda Hue - 24/05/2024 18:00
V.League 2

TTBD Phu Dong - Huda Hue

Giải: V.League 2

24/05/2024 vào lúc 18:00

V.League 2

18:00 24/05/2024

TTBD Phu Dong
VS
Huda Hue

DIỄN BIẾN

Đội hình

Đội nhà

Đội khách

Trọng tài